سرور مجازی
 • Product 1

  اقتصادی

  • Intel Multi Core CPU
  • 3GB Guaranteed RAM
  • 128GB SAS Raid HARD
  • France - Canada Location
  • Anti DDOS Arbor
  • Cisco Firewall Firewall
  • 1Gb Port
  • 24 هزارتومان نرخ ماهیانه
  فقط
  240,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  برنزی

  • Intel Multi Core CPU
  • 4GB Guaranteed RAM
  • 128GB SAS Raid HARD
  • France - Canada Location
  • Anti DDOS Arbor
  • Cisco Firewall Firewall
  • 1Gb Port
  • 30 هزارتومان نرخ ماهیانه
  فقط
  300,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  نقره ای

  • Intel Multi Core CPU
  • 6GB Guaranteed RAM
  • 128GB SAS Raid HARD
  • France - Canada Location
  • Anti DDOS Arbor
  • Cisco Firewall Firewall
  • 1Gb Port
  • 42 هزارتومان نرخ ماهیانه
  فقط
  420,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  طلایی

  • Intel Multi Core CPU
  • 8GB Guaranteed RAM
  • 128GB SAS Raid HARD
  • France - Canada Location
  • Anti DDOS Arbor
  • Cisco Firewall Firewall
  • 1Gb Port
  • 60 هزارتومان نرخ ماهیانه
  فقط
  600,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  حرفه ای

  • Intel Multi Core CPU
  • 10GB Guaranteed RAM
  • 128GB SAS Raid HARD
  • France - Canada Location
  • Anti DDOS Arbor
  • Cisco Firewall Firewall
  • 1Gb Port
  • 96 هزارتومان نرخ ماهیانه
  فقط
  960,000/mo
  سفارش دهید