سرور مجازی
 • Product 1

  تونل

  • Intel Multi Core CPU
  • 2GB Guaranteed RAM
  • 128GB SAS Raid HARD
  • France - Canada Location
  • Anti DDOS Arbor
  • Cisco Firewall Firewall
  • PC / Android / IOS. etc
  • 35 هزارتومان نرخ ماهیانه
  فقط
  350,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  مخصوص ترید

  • Intel Multi Core CPU
  • 5GB Guaranteed RAM
  • 128GB SAS Raid HARD
  • Free Visa Card
  • Anti DDOS Arbor
  • Cisco Firewall Firewall
  • 1Gb port
  • 59 هزارتومان نرخ ماهیانه
  فقط
  590,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  برنزی

  • Intel Multi Core CPU
  • 4GB Guaranteed RAM
  • 128GB SAS Raid HARD
  • France - Canada Location
  • Anti DDOS Arbor
  • Cisco Firewall Firewall
  • 1Gb Port
  • 39 هزارتومان نرخ ماهیانه
  فقط
  390,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  نقره ای

  • Intel Multi Core CPU
  • 6GB Guaranteed RAM
  • 128GB SAS Raid HARD
  • France - Canada Location
  • Anti DDOS Arbor
  • Cisco Firewall Firewall
  • 1Gb Port
  • 49 هزارتومان نرخ ماهیانه
  فقط
  490,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  طلایی

  • Intel Multi Core CPU
  • 8GB Guaranteed RAM
  • 128GB SAS Raid HARD
  • France - Canada Location
  • Anti DDOS Arbor
  • Cisco Firewall Firewall
  • 1Gb Port
  • 69 هزارتومان نرخ ماهیانه
  فقط
  690,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  حرفه ای

  • Intel Multi Core CPU
  • 10GB Guaranteed RAM
  • 128GB SAS Raid HARD
  • France - Canada Location
  • Anti DDOS Arbor
  • Cisco Firewall Firewall
  • 1Gb Port
  • 110 هزارتومان نرخ ماهیانه
  فقط
  1,100,000/mo
  سفارش دهید